Arkiv

Archive for juni, 2012

Heldagskurs med Terje Hellesö i Ryfors Gammelskogen

Kaos .Från  Gammelskogen i Ryfors. Bild är bearbetad i Photoshop och Lightroom.

I början av veckan var jag på min andra Heldagskurs med Terje Hellesö. Det är en heldag där jag var ensam kursdeltagere. Jag har haft många fotolärare under åren.  Det är inte många av dem som sticker ut och som man känner utvecklar en som konstnär. Terje Hellesö är en av dessa få.  Det är därför jag söker upp honom igen när jag känner att jag börjar stanna av i utvecklingen. Se länk till Heldag med Terje .

Min första heldag var under förra året och då diskuterade vi bilder, utrustning, konststilar, olika fotografer och hur jag skall utvecklas vidare med mitt fotograferade som att sätta mål och koncentration på en huvud inriktning. Utifrån denna första kursdag så har jag sedan dess arbetat vidare med att reducera min utrustning och koncentrera mig på en mer konstärligt fotograferande. Jag fick också bekräftat att jag är på rätt väg.

Jag har under året  arbetat vidare med att få in en tredimensionell form kombinerat med en  känsla i bilden samt stärka bildens berättelse genom bildbehandling och fototeknik. Speciellt använder jag denna teknik i skogsfotografer. Medan mer landskapsbilder bygger på en stark känsla snarare än ortogonalt uppbyggt fasrum. Jag arbetar på ett projekt med skogsfotografering i Tyresta nationalpark, så det var lämpligt att ta en heldag med Terje Hellesö i  Ryfors Gammelskogen.

Heldagen började med en diskussion om bild och om mitt fotograferande, vad jag vill och vad jag vill förmedla. Som förberedelse till denna dag så fick jag ta fram 5 bilder som jag själv vill skapa och det blev ett utdraget sökande men tillslut fick jag ihop en skara bilder av  Joseph Sudek, Ari Kakkinen, Bae Bien-U, Micael Kenna, An Gyeon. Även stadsbilder av Eeva karhu och mera klasiska landskapsbilder av William Neill, John SextonTheodor Kittelsen och Ansel Adams  samt Lee Friedlander slank med. Tyvärr kunde jag inte ta upp de senare då heldagen var koncentrerad till skog. Den svåra biten var att hitta ett mer konstärligt fotografi på skog och för mig själv beskriva varför jag tycker att dessa bilder uppfyller dessa krav.

En del av förberedelsen till kursen var att enbart ta den utrustning som jag behöver och  inte för mycket  men inte heller inte så att något väsentligt saknas. Det senare lyckade jag inte uppfylla då jag saknade ett 60/85mm optik och i stället tog med mig för många vildvinklar vilket den ojämna belysningen i skogen hindrade mig ifrån att använda. Den brännvidd som användes mest vi denna typ av fotografering visade sig vara normal till tele. Själv har jag arbetat mycket med kraftig vildvinkel i skog under kvällar när inte starka ljusfläckar stör.

Efter de intressanta diskussionerna om bild och visioner så började en mer praktiskt fotograferande. Men det visade sig att hela dagen var en lektion att se mönster, repetitioner och att få formerna att flyta ihop till en estetiskt tilltalande helhet. Jag känner att jag tjänade flera års arbete på dessa få lektionstimmar och att jag lämnade Gammelskogen som en bättre konstnär. Nästan hela dagen handlade om att få former att flyta på rätt sätt och under sista delen av dagen så diskuterades hur olika multiexponeringstekniker kan stärka bildens form och berättelse.

Jag lämnade Mullsjö denna dag som en bättre fotograf om ej som en bättre människa. Så tack Terje för en fantastisk dag och för att du fortsätter att dela med dig av dina kunskaper..

Jag kommer nog gå en tredje heldag med inriktning på rent landskapsfotografi där jag kan vidareutveckla känslan i bilden. Jag hoppas kunna göra det under nästa år eller i höst om jag inte går helg workshopen i Grövelsjön.

Jag kommer ladda upp bilder från denna heldag under den närmaste tiden.

/Thomas

Annonser

Ljusmätning

Jag har alltid haft problem med att mäta rätt exponering. Speciellt spotmätning har orsakat problem.

Det finns några tumregler som kan användas.

Som med diafilm kan man anta att digitalt klarar av 5.s5 stegs exponering (troligtvis 6-7 steg).

Det gäller att skydda kameran från överexponering då information från motivet tappas bort och för att mäta upp denna, så används en spotmätare. Det gäller att mäta mot det svartaste området i motivet och sedan mot det ljusaste. Då fås motivets exponeringsomfång. Den korrekta exponeringen är 2.5 steg över exponeringsvärdet för vit punkten eller mitt emellan svartpunkt och vit punkt. Speciellt för digitalkameror gäller det att undvika att exponera för mörkt, då kameran kommer registrera få nivåer. Därför trycker man upp bildens exponering mot en ljusare exponering. Observera bara att inte tappa information genom att få klippning i det ljusaste området, vilket kallas  ETTR. RAW används istället vilket ger 14 bitar i stället för 8 bitar (jpeg). Mellanformat kameror har oftast 16 bitar vilket gör den bättre på att få fram detaljer kring svartpunkten..

Den digitala kamerans histogram bygger på en Jpeg bild, dvs 8 bitar vilket ger felaktig klippningsinformation om din kamera använder RAW…

Om exponeringsomfånget är större än 5 steg så används HDR-teknik. Genom att mäta motivets mörkaste, ljusaste punkt så genereras 3 bilder. En enligt ljusaste punktens exponering, en enligt den mörkaste punkten samt en exponering mitt i mellan.

Mätning med cirkulär polariserande filter: mät upp vitpunkten. mät igen mot det ljusaste området igenom filtret med spotmätaren mot himmelen  rotera filtret så det ger de djupaste färgerna. detta ger antal steg exempel 2.5 steg.lägg dig 2.5 steg nedanför vitpunkten ger rätt exponering på 5 steg under denna. Mät upp ND-filtren på samma sätt. dokumentera detta så behöver inte filtren mätas upp igen.

Infallande ljusmätare ger alltid rätt medelexponering, vilket fungerar bäst i jämn belysning. Den skyddar inte mot ljusa fläckar i motivet.

Vitbalans mäts upp mitt på dagen för att inte missa hur ljuset ändrar sig under dagen. Färgprofil skapas också ihop med vitbalansen.

Kategorier:Teknik

Beställt heldag med Terje

För att komma vidare i mitt fotograferande så vänder jag mig till den person som jag tror kan hjälpa mig bäst, Terje Hellesö.

Jag vill fortsätta att utveckla mitt personliga skogsfotograferande och Terje Hellesö har jag som förebild för den mera kreativa konstinriktade bilden. Jag ser denna som en egen särart av konstfotografi och kreativa skogsbilden avviker starkt från landskapsgrenen. Måhända finns det en typ av kreativ landskaps bild som också gränsar mot konstfoto, och jag kommer nog att pröva på detta också om jag hittar ett tema som det fungerar med.  Se länk till Heldag med Terje .

Fotografer som sysslar med skogs fotografi på en mer konstärlig nivå är Bae Bien-U, Ari Kakkinen Inscription XX (ce qui n’existe pas), 2009Joseph SudekMichael Kenna –  Wilshire Park Tree, Portland, Oregon, USA, 2004, Chrystel Lebas.

Mer klassiska exempel är Ansel Adams  – Aspens New Mexico 1958, William Niell – Impression of light portfolio och John Sexton – Rekollections.

Även stadslandskap kan gränsa mot konstfoto och jag kan rekommendera fotograferna Eeva Karhu – Countryside Around Toledo, Toledo, Spain, 2009, Lee Freelander samt Jousef  Koundelka – Chaus och Stephen Shore – Uncommon places.

För en mer konstinriktad djurfotografi så kan jag rekommendera  Mats Anderssons bilder och Theodor Kittelsen – Pesta Kommer, 1894-95.

Jag vill också rekommendera landskapsbilder av  Oleg Novikov som förvaltar det klassiska landskaps fotograferandet på ett utmärkt sätt.

/Thomas