Arkiv

Posts Tagged ‘Koncept’

Fönster mot det inre

04 februari 2010 2 kommentarer

Bild från i höstas. IR Hoya R72 filter. Dubblerad 2 ggr sedan bearbetad i photoshop.

Vad betraktar vi från insidan av ögonen? Är ”idevärden” en spegelvärld eller den yttre värkligheten? Vilken av spegelbilderna är rättvänd?

Annonser