Arkiv

Archive for november, 2013

kommentarer om fotografering

divärse kommentarer från lärare och fotografer
1) Självkännedom
Utgå från dig själv och fundera på om vad och varför du vill berätta, fotografi är ett språk. Börja inifrån och gå utåt. Vilken musik, litteratur och bilder gillar du? Men du måste inte bestämma dig, låta känslan styra, som när du lyssnar på musik. och försök sedan ta dessa bilder.

2) Visuell design av en bild
Vad vill du själv med bilden? Vet du det så kan du välja utsnitt där denna ide förstärks så att bildens visuella tyngd ökar.
Man bör fråga sig:
– Vad skall centrum hos bilden vara?
– Vad är det andra viktigaste centrum i bilden?
– Hur kopplas dessa centrum ihop, utan att tappa bildbetraktaren?
– Finns det ett störande element som hindrar bilbetraktaren att följa din tanke?

3) Gestaltning/Tema:
Visualisera vad du vill innan fotograferandet och arbeta med temor i projektform. Tänk efter vad du vill berätta med bilden, var inte rädd för att i viss mån tillrättavisa personer i bild, för att nå fram med ditt budskap. Fundera över om huvudingrediens skall vara miljöer, detaljer, former eller ytor? Om du är intresserad av att visa miljöer så tänk ut vad det är som lockar dig. Är det exempelvis ensamhet och ned gångenhet eller arkitektur? Se till att lyfta fram temat i gestaltning och fundera på vad kan du göra för att lyfta fram just de kvalitéer som förmedlar detta.

Bestäm själv vad du tycker om dina egna bilder och på vilket sätt du kan göra dem bättre, våga experimentera.
När du fått till några bra bilder så gör förstoringar och sätt upp dem på väggen, titta på dom ofta och känn dig nöjd så att du kan komma vidare.
Formen i sig kan bära en berättelse vidare.

4) Ramar som syftar till att isolera bilden från omgivningen, eller fungerar som en del av bildens uttryck.

4) Fotouppdrag:
Besvara dessa frågor när du planerar ett fotouppdrag
– Hur ska du fotografera det? Varför?
– Har du tänkt dig att använda något speciellt visuellt grepp och iså fall varför/varför inte?
– Sv/v, färg eller både och samt besvara frågan varför/varför inte
– Har du tänkt dig någon speciell ljusprofil iså fall varför/varför inte?
– Rekvisita eller inte, besvara också frågan varför/varför inte?
– Vilka eventuella problem tror du kan uppkomma och hur tänker du lösa dessa?

Terje Hellesö om bilder
– Oftast brukar det vara så att jag har en klar idé om vilket område jag ska åka till, vilka motiv jag vill arbeta med – och sedan åker jag dit. Jag tar med den utrustning jag behöver och planerar in den tiden jag tycker jag behöver för att lyckas. Ibland blir det mindre välplanerade utflykter, ofta rekognoseringar – men vilket område jag ska åka till bestäms alltid innan. Bakom varje idé ligger ett tålmodigt och målmedvetet arbete med många misslyckanden.

– Bildskapande processen handlar mer om att känna fram bilden än att tänka exponering, bländaröppning och slutartid. En stark visuell bild kan också vara ful, äcklig, frånstötande, provocerande, smaklös mm. De bästa bilderna gör jag när jag reagerar starkt emotionellt på något; antingen det är motiv, koncept, samhällsengagemang, ljus/mörker mm. En bra är en bild som berör och som känns personlig och nyskapande och bild man inte tröttnar på.

– Jag jobbar med en viss sorts bilder. Ett koncept, en tanke, en inriktning. Tanken är ett annorlunda bildspel, en framtida utställning och möjligtvis i förlängningen en bok.

– Många fotografer gör misstaget, genom att skärma av och att förenkla sina bilder blir det bilder som är för endimensionella.– de egna bilderna känns livlösa och opersonliga. Dessutom är det bilder som man snabbt tröttnar på. De duktiga fotograferna har inte enbart ett selektivt seende, utan även ett väl utvecklat simultant seende. De har lärt sig att alltid se flera motiv samtidigt. Varje detalj som det selektiva seendet upptäcker placeras även in i ett sammanhang – i ett speciellt ljus och i en unik komposition. De olika detaljerna i bilden berättar något tillsammans- Det handlar  om att utveckla bildspråket, förfina tekniken och testa nya tekniker – och att arbeta med vissa motiv under längre perioder för att fördjupa mig än mer. Genom att lära visuell koder ändrar och förstorar fotografierna våra föreställningar om vad som är värt att betrakta.

Alf Johansson
Att hitta sin egen berättelse handlar egentligen om något så trivialt som att komma till en punkt där jag vill förmedla något med mina bilder. Att fotografera sådant som berör mig. Enkelt uttryckt handlar det om att vi övergår från att fotografera lite planlöst ”allt möjligt” till att istället i huvudsak fotografera sådant som engagerar oss,att man vill säga något med sina bilder är det som skapar en röd tråd i fotograferandet, eller att man hittat sin egen historia. Med det menar jag att försöka tänka oss in i fotografens stämningsläge när han tog bilden/bilderna och vad den/dem förmedlar till exempel. funderade över VAD som satte igång hans tankar var mer frågor som: Varför går han runt ensam i natten och tar dessa bilder? Varför väljer man denna ensamhet i sitt bildskapande? Hur mår fotografen när han tar dessa bilder? Ofta krävs att bilderna måste vara nästan övertydliga i sin symbolik för att vi skall ta dem till oss på ett djupare plan. En bra bild är när väsentligt innehåll fått skärpt form, sa Bergengren. Och eftersom det väsentliga innehållet, mormor och barnbarnen till exempel, finns runt omkring oss är det bara att slipa på formen för att göra bilden allmängiltig och intressant.

Nina Grundemark;
(Happy Horse) definierar konst enligt följande:
– Konst är det som bryter mot kulturen. Motsatsen mot stereotyper och idealer.
– Jag vill se en skillnad mellan det rent fotografiska och det konstnärliga. Fotografiet är att fånga en del av ett skeende, en ögonblicksbild. Konsten är att iscensätta, skapa, bygga upp, lura ögat, väcka nya sinnen.

Brenda Tharp
-Good photographs are the results of combining the right and left brain processes.  First, it’s important to begin the process with getting clear on what it is that you want to express with the photo you are making. This is the right brain saying ”I really like the texture” or ”I’m drawn to the lines that lead you into the scene”. But this clarification of what you see/like helps you make decisions on what lens/focal length, what aperture, and shutter will be the best. It will also help you make a decision on viewpoint/position.
After that, the left brain takes over to make it all come together in terms of composition, exposure, etc.

Julia Cameron.
Hon menar att det ofta är så att konstnären som tycker sig inte ha några idéer alls iställer har alldeles för många idéer i omlopp samtidigt. Det kan vara bra att fokusera på något enkelt, och försöka strunta i självkritiken och ge den enkla idéen eller projektet en chans, att komma igång utan att vara
alltför värderande och lämna det till man gjort några bilder .

”Konsten är inte programmatisk. Vi kan inte ”förvandla” oss till stora konstnärer med hjälp av kreativa situps. Stora konstnärer är i grund och botten stora amatörer – från det latinska verbet amare, ”att älska”. De har lärt sig hur man slingrar sig ur den rigida kategoriseringens hårda famntag och tar sig friheten att följa glädjens lockrop.”

Ansel Adams
– No man has the right to dictate what other men should perceive, create or produce, but all should be encouraged to reveal themselves, their perceptions and emotions, and to build confidence in the creative spirit.

– To photograph truthfully and effectively is to see beneath the surfaces and record the qualities of nature and humanity which live or are latent in all things.

A good photograph is knowing where to stand.
A great photograph is one that fully expresses what one feels, in the deepest sense, about what is being photographed.
A true photograph need not be explained, nor can it be contained in words.

Oleg Novikov
There is only one way to get to a higher level: continue shooting as much as possible, as well as  look at other people’s work as often as you can. It is always the case that we spend quite a long time on the ”plateau”, i.e. seemingly not improving or growing much, but it is only a question of time when we start climbing and get to a higher level if we keep at it long enough.

Jakub Kotas
That even everyday ordinary things, like some branches and stones, can be view in very artistic and fresh way. in my opinion, you should continue to collect such imagery with strong graphics, cool angle of view,and very dynamic. also in my opinion you have again proofed that even everyday ordinary things, like some branches and stones, can be view in very artistic and fresh way. iyou have a good eye for such things and people like to see everyday stuff turned into a work of art.

William Neill:
-Selection of photographs: Photographing a theme is an evolutionary process! Do you have passion for the theme? And can you conveniently access the subject? The more you can access the subject, the more you will be able to refine your portfolio with new work.
-Tell a story using the pictures. Pursue images that inspire you, then the story becomes your story.
It is good to assess oneself, but not too much. Trust your instincts and heart more than your brain!
– Including too much in the pictures when using wide angle: I would first practice capturing what you see and feel, no matter the lens. You are good at this already. I wouldn’t force yourself to practice with a certain lens. Practice realizing your vision. When you do use wide angle, then practice…

BÅRD LØKEN:
Jeg har jobbet målbevisst over lengre tid. Jeg har hatt stor glede av det, kanskje mest fordi jeg har hatt et mål og en plan å jobbe etter. I arbeidet med et bokprosjekt bør man ha nok tid til at man rekker å møte seg selv i døra, at man oppdager hvor dårlige ideer og forutsigbare løsninger man opprinnelig hadde da man startet på prosjektet. At man får et bevisst forhold til det foutsigbare synes jeg er viktig for at man skal kunne åpne seg for nye ideer og løsninger.

PÅL HERMANSEN
Många naturfotografer har dålig koll på vad konstfotografi egentligen är. De tycks mena att om man rör lite på kameran och gör ”suddiga” bilder, så gör man konst. Hur ofta har man inte sett tiltade björkskogar som uttryck för konstnärlig naturfotografi? Då kopierar fotograferna varandra i långa rader och tycker de är mycket konstnärliga. Vad man i bästa fall uppnår är dekorativa, visuella effekter. Men konst? Knappast.Det är viktigt att ha något att berätta, inte bara visa vackra bilder. En bild består utav en kombination av form och innehåll antigen mycket enkla eller mycket komplicerade bilder, gärna sådana där det finns mänskliga element och modernistisk estetik, men också det postmoderna och konseptuella.Livet för en fotograf, naturfotograf eller inte, borde därför vara en ständig sökan efter kunnande, att utveckla sig som person, hela tiden vara nyfiken på livet och världen, engagera sig i viktiga frågor – och så forma fotografiska idéer och bilder utifrån den helheten…

Rob Sheppard
Storytelling Photos or how to engage viewers in thoughts about your subject.It’s an account of incidents or events and to give theme a identity it force the viewer to focus on what is important about the subject and showing connections. What can you add with the ”and…?”
The plot of a narrative or dramatic work – any time you can show something that happens over time or the possibility of something about to happen.
Wide shot show the context to the subject and action
Medium shot that focuses us on relationships, actions and interactions of a subject.
Close shot makes the viewer really hone in on details of a subject.

Konstfoto underlag och citat från Samuel Poromaa och Lars Nordström
Ett medvetet och långsiktigt förhållningssätt till sitt uttryck medvetenheten bakom, dvs vad uttryckssättet används till. Denna metakommunikation kräver ett slags samförstånd mellan konstskapare och betraktare, att den senare har kunskap om traditioner och förstår poängen med det hela underlättar men  det viktigaste är huruvida en bild, påverkar mig som betraktare.
Det är en estetiskt fotografi men får gärna berätta något, förmedla infallsvinklar på moral, politik, filosofi vilket är viktigt inom galleri och instutitioner, Gallerierna utgår för det mesta från ett kommersiellt synsätt av naturliga skäl; ”vad är det som säljer och vad säljer inte? institutionerna vill sälja sitt eget varumärke
Många av de bilder jag fångas av i fotohistorien är otydliga när det kommer till betydelse, men de har ofta flera lager, ibland motstridiga, och fångar in ett ögonblick, stämning, eller en komposition som lever.

Göran Segeholm.
Jag tror att så länge genren definierar sig själv som ”naturfotografi” så kommer den i huvudsak att attrahera människor som är intresserade av natur. Etiketten ”naturfotografi” kan fungera avskräckande på dem som inte har detta förhållande. ”Men jag är inte intresserad av natur”, och så är det bra med det. Du använder själv ordet ”kulturelit”. Nå, vad är ”kultur” då? Tja, det är faktiskt motsatsen till natur. Kultur betyder ”odling” eller ”bildning”, och det är vad kultursektorn är intresserad av – det ”mänskliga”, vad nu det är.
1.  Försök hitta bilder du själv stannar upp för gör bilderna enbart för dig själv.
2. Titta på dina egna bilder länge.
Sätt upp dem på väggen i några dagar, och se om du tycker likadant om dem efteråt om de håller för det.

För att dröja kvar vid en bild krävs det oftast känslan av att genom bilden få syn på någonting som jag inte sett förut, något som får mig att tänka på ett oväntat sätt. Så man kan väl sammanfattningsvis säga att jag är mindre intresserad av bilder som bekräftar min syn på världen och mer intresserad av bilder som vidgar den.  Om jag till exempel märker att jag tycker bättre om en bild än om en annan bild, så frågar jag mig nästan tvångsmässigt varför det är på det sättet.

Om form och känsla
En bild inte innehålla någon känsla, den uppstår ju först när någon tittar på bilden och känner något. För att en konstnär ska ha tillträde till din känsla så måste han in i ditt huvud, och den enda vägen dit är att få dig att reagera på form och innehåll.

Annonser

Lägger nu ut mina sista Zoomar till försäljning

Jag har sålt min SB800 blixt. Ny lägger jag ut 28-70/2.8 och 14-24/2.8 till försäljning.

Jag fortsätter att reducera utrustningen till det absolut nödvändigaste.

Jag kommer att köpa en fullformat när jag har råd samt en fullformat kompakt med Zoom.

Så småningom måste jag fatta beslut om jag skall byta ut min 60mm/2.8 makro mot Zeiss 55mm/1.4.

Nackdelen med den senare är att den saknar makroläge och att den enbart har bländare 16 men 1.4 i största bländaröppning.

Vidare måste jag fatta ett beslut om vad jag skall göra med min 200mm/2 och 300mm/2.8 sälja båda och köpa en modernare 300mm/2.8? Jag använder dem sällan så jag har svårt att motivera utgiften.

Uncommon Places

Modernaa

Moderaterans Social Darvinism drabbar nu medelklassen och konstmuseer förlorar sin publik .

Kategorier:Uncategorized