Arkiv

Archive for the ‘Recension på fotokurs’ Category

Heldag med Terje Hellesö I Mullsjö

31 augusti 2014 2 kommentarer

I helgen var jag på en Heldag med Terje Hellesö, se  http://hellesophotography.wordpress.com/.

Mullsjö_tyräd oi cirkelMullsjö D300 med  Zeiss Distagon T* 3.5/18 ZF.2

Som bärande ide’ bakom heldagen var tanken att använda teknik från konceptfotografi för att generera en grundläggande enhet i bilderna samt att förmedla känslor bättre, känslor är ett svårt ämne att visualisera eftersom varje betraktare lägger in sina egna erfarenheter och sinnesstämning i bilden. Därför måste betraktaren ledas in med hjälp av bild psykologi, geometriska former samt arketyper och konstnormer. En van betraktare med grundläggande kostutbildning kan med igenkännade av symbolvärden och genom konstspråkets ledtrådar tillgodagöra sig bilden och tanken bakom denna. Vidare arbetade jag med att ligga kvar i motivet tills syftet är uppnått.

Inför heldagen fick jag fundera på följande stolpar:

– Vad i det konceptuella fascinerar dig?

– Vilka kombinationer i det dokumentärt konceptuella vill du jobba med?

– Har tänkt ut några plaster att arbeta med detta, men tänk gärna genom vad du förväntar dig?
– Vilka känslor vill du gärna få fram i dina bilder; varför är det viktigt – och hur behöver man titta på motiven?

 
Motivmässigt arbetade vi med Landskap främst träd och arbetade med ett fåtal motiv på två platser i närheten i Mullsjö. Vi arbetade med att visualisera bilden och att enbart fin justera i kameran.
Utrustningsmässigt användes en DSLR med ett fåtal optik från Vidvinkel till lätt tele. Visa brister i utrustningen uppenbarades som behovet av en diffusor till kamerans inbyggda blixt då den trots minimal inställning av blixten styrka ändå var för dominant. En opak plastpåse löste detta men till nästa gång tas en diffusor med. Jag saknade också en 4 stegs ND filter till min vidvinkel vars filter diameter var större än Cokin hållare. Ett Lee 105mm 4 stegs ND filter kommer att köpas in för att täcka behovet. Även intermittenta fel hos min Nikon D300 uppstod såsom ERR i tid och bländare samt att ned bländning hakade upp sig. Bygg kvalitet hos Nikons Digitala kameror är inte bra.
Har haft vissa problem med att ställa in skärpa med optiken 45 PC och det behöver tränas mera på.
Mullasjö_udde_träd_bw
Träd vid udde Mullsjö D300 med 45PC 4 steg ND filter
 
mullsjö_udde
Grenar Mullsjö D300 med 45PC och dubbelexponering och inbyggdblixt.
 
Mullsjö_trädjpg
Dött träd Mullsjö D300 med 45PC
 
Energin räcke inte till det sista motivet, vilket bestod i ett antal stubbar. Därför blev inte detta motiv genom arbetat.
Mullsjö_stubbar_BW
Stubbar Mullsjö D300 med 45PC
 Jag fortsätter med att arbeta vidare med det jag lärde mig under dagen och kommer ligga kvar i motivet tills det motsvarar den vision jag har och vill uppnå.
Annonser

Heldag med Terje Hellesö vid Mullsjö Fiskdammar del 2

21 oktober 2013 2 kommentarer

Under heldagen så upptäckte jag att jag fortfarande undviker att hämtar ny optik eller filter utan fortsätter med det som sitter på kameran. Vilket har gjort att jag inte får till det lilla extra i bilder. Även brister i kamera utrustningen har uppenbarats. Ny fullformat kamera behövs. En 10 steg  gråfilter samt ND grad filter till 18mm optiken. Även IR filter till några utvalda optik behövs.

Slarv med att mäta upp motivets dynamiska område i för många motiv samt slarv med att kontrollera exponering och räta linjer.

Det är rätt mycket som måste ordnas till innan nästa heldag.fiskdamm3

Fiskdamm3

fiskdammar4

Fiskdamm4

Heldag med Terje Hellesö vid Mullsjö Fiskdammar

20 oktober 2013 5 kommentarer

I helgen var jag på en heldag med Terje Hellesö. Det har nu blivit en heldag varje år under tre års tid. Under heldagen så fortsatte vi med att utveckla min kapacitet att arbeta klart med ett motiv. Fortsätta med att förbättra noggrannheteten i fotograferandet för att få ordning på perspektivet. Täta upp perspektivet så att  man undvika passiva bildytor. Kreativitet och öppenhet för alla intryck.

Det var en trevlig dag vid fiskdammarna utanför Mullsjö. Denna gång kom jag dagen innan på grund av osäkerhet att SJ håller sina avgångar och kunde i lugn och ro förbereda mig för fotograferandet. Dagens väder var bra och utrustningen fungerade för en gång skull..

Som läxa att fortsätta arbeta med under året är att jag skall tänka mindre fyrkantigt och experimentera mera, låta motivet ta tid så att det blir genomarbetat samt mer regelbundet fotograferande.

Jag kan rekommendera denna form av undervisning och jag kan rekommendera Terje Hellesö som lärare. http://terjehelleso.se/?p=14872

Jag kommer ladda upp bilder från denna dag när de är processade.fiskdamm1

Fiskdamm 1

fiskdamm2

Fiskdamm2

Heldagskurs med Terje Hellesö i Ryfors Gammelskogen

Kaos .Från  Gammelskogen i Ryfors. Bild är bearbetad i Photoshop och Lightroom.

I början av veckan var jag på min andra Heldagskurs med Terje Hellesö. Det är en heldag där jag var ensam kursdeltagere. Jag har haft många fotolärare under åren.  Det är inte många av dem som sticker ut och som man känner utvecklar en som konstnär. Terje Hellesö är en av dessa få.  Det är därför jag söker upp honom igen när jag känner att jag börjar stanna av i utvecklingen. Se länk till Heldag med Terje .

Min första heldag var under förra året och då diskuterade vi bilder, utrustning, konststilar, olika fotografer och hur jag skall utvecklas vidare med mitt fotograferade som att sätta mål och koncentration på en huvud inriktning. Utifrån denna första kursdag så har jag sedan dess arbetat vidare med att reducera min utrustning och koncentrera mig på en mer konstärligt fotograferande. Jag fick också bekräftat att jag är på rätt väg.

Jag har under året  arbetat vidare med att få in en tredimensionell form kombinerat med en  känsla i bilden samt stärka bildens berättelse genom bildbehandling och fototeknik. Speciellt använder jag denna teknik i skogsfotografer. Medan mer landskapsbilder bygger på en stark känsla snarare än ortogonalt uppbyggt fasrum. Jag arbetar på ett projekt med skogsfotografering i Tyresta nationalpark, så det var lämpligt att ta en heldag med Terje Hellesö i  Ryfors Gammelskogen.

Heldagen började med en diskussion om bild och om mitt fotograferande, vad jag vill och vad jag vill förmedla. Som förberedelse till denna dag så fick jag ta fram 5 bilder som jag själv vill skapa och det blev ett utdraget sökande men tillslut fick jag ihop en skara bilder av  Joseph Sudek, Ari Kakkinen, Bae Bien-U, Micael Kenna, An Gyeon. Även stadsbilder av Eeva karhu och mera klasiska landskapsbilder av William Neill, John SextonTheodor Kittelsen och Ansel Adams  samt Lee Friedlander slank med. Tyvärr kunde jag inte ta upp de senare då heldagen var koncentrerad till skog. Den svåra biten var att hitta ett mer konstärligt fotografi på skog och för mig själv beskriva varför jag tycker att dessa bilder uppfyller dessa krav.

En del av förberedelsen till kursen var att enbart ta den utrustning som jag behöver och  inte för mycket  men inte heller inte så att något väsentligt saknas. Det senare lyckade jag inte uppfylla då jag saknade ett 60/85mm optik och i stället tog med mig för många vildvinklar vilket den ojämna belysningen i skogen hindrade mig ifrån att använda. Den brännvidd som användes mest vi denna typ av fotografering visade sig vara normal till tele. Själv har jag arbetat mycket med kraftig vildvinkel i skog under kvällar när inte starka ljusfläckar stör.

Efter de intressanta diskussionerna om bild och visioner så började en mer praktiskt fotograferande. Men det visade sig att hela dagen var en lektion att se mönster, repetitioner och att få formerna att flyta ihop till en estetiskt tilltalande helhet. Jag känner att jag tjänade flera års arbete på dessa få lektionstimmar och att jag lämnade Gammelskogen som en bättre konstnär. Nästan hela dagen handlade om att få former att flyta på rätt sätt och under sista delen av dagen så diskuterades hur olika multiexponeringstekniker kan stärka bildens form och berättelse.

Jag lämnade Mullsjö denna dag som en bättre fotograf om ej som en bättre människa. Så tack Terje för en fantastisk dag och för att du fortsätter att dela med dig av dina kunskaper..

Jag kommer nog gå en tredje heldag med inriktning på rent landskapsfotografi där jag kan vidareutveckla känslan i bilden. Jag hoppas kunna göra det under nästa år eller i höst om jag inte går helg workshopen i Grövelsjön.

Jag kommer ladda upp bilder från denna heldag under den närmaste tiden.

/Thomas

Heldag med Terje, korrigering av gråton

28 augusti 2011 4 kommentarer

Orginal bild

Korrigering av gråton på vänster sida av bilden.

Under ”heldag med Terje”  granskades en del bilder av Terje och Malin.  Båda bad mig att arbeta mer med efterbearbetningen av bilderna. Denna bild har en gråaktig ton på vänstersida av bilden i originalet. Jag har nu korrigerat bilden. Blir den bättre?

Heldag med Terje, beskärning

26 augusti 2011 4 kommentarer

Orginalbild

Beskuren bild

Under ”heldag med Terje” fick jag tipset att beskära bilderna lite hårdare för att stärka dess dynamik och bättra på dess narrativa kvaliteter. Just denna bild användes som exempel och jag har beskurit bilden. Fungerar nu denna bild bättre än originalet?

Jag arbetar nu vidare med att få in
strong graphics,  cool angle of view,  very dynamic,
that even everyday ordinary things, like some branches and stones,  can be view in very artistic and fresh way.

Jag tror det var Terje som sa att en bild måste överraska, att ha något extra, punctum, för att vi skall stanna upp och ge bilden den tid som den behöver så att dess karaktär träder fram. Hur detta ”extra” kan skapas i bilden är jag just nu osäker på, speciellt om man utgår från dess innehåll och använder sig av de dokumentära koderna och koncept. Utgår jag från dess form så känns det mer naturligt att förankra motivets egenart och stärka denna med visuella knep.

Heldag med Terje, reduktion av färgmättnad

Original bild

Reduktion av färgmättnad.

Under ”Heldag med Terje” fick jag tippset att ara mer försiktig med färgmättnad. Just denna bild användes som ett exempel så jag har minskat mer föörgmättnaden och visar resultatet ovan. Uppfattas bilden nu som mer naturlig?